پایه ششم مسابقه شیمی زان

دانش آموزان پایه دوم ثبت نام شده در مسابقه شیمی زان

امتیاز نهایی مجموع پنج هفته و آزمون تئوری از ۱۰۰ نمره

رتبه نام نام خانوادگی شهر مدرسه امتیاز هفته ۱ امتیاز هفته دوم امتیاز هفته ۳ امتیاز هفته ۴ امتیاز هفته ۵ آزمون مجموع امتیازات پایه تحصیلی
۱ آنیا محمدیاری ایلام مهرنگ ۱۰.۴۴ ۱۰.۴۴ ۹.۲۴ ۹ ۹.۹۶ ۴۰ ۸۹.۰۸ ششم
۲ ترانه چراغ افروز ایلام همیشه بهار ۱۱.۰۴ ۹.۴۸ ۹.۲۴ ۸.۵۲ ۸.۷۶ ۴۰ ۸۷.۰۴ ششم
۳ فاطمه سلیمانی ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۹ ۹.۸۴ ۸.۷۶ ۷.۳۲ ۹.۷۲ ۴۰ ۸۴.۶۴ ششم
۴ امیدرضا اکبرشاهی کرج فاطمه الزهرا ۸.۱۶ ۱۰.۲ ۹.۱۲ ۹.۸۴ ۹.۱۲ ۳۸ ۸۴.۴۴ ششم
۵ آرتین ملکی ایلام شیخ کلینی ۲ ۹.۱۲ ۹.۲۴ ۸.۵۲ ۹.۷۲ ۱۰.۵۶ ۳۶ ۸۳.۱۶ ششم
۶ غزل صفری پور ایلام همیشه بهار ۷.۹۲ ۹.۲۴ ۸.۵۲ ۹.۶ ۸.۶۴ ۳۸ ۸۱.۹۲ ششم
۷ طناز افشار سرابله عصمت ۷.۹۲ ۹.۱۲ ۹ ۸.۵۲ ۹.۶ ۳۶ ۸۰.۱۶ ششم
۸ مهدی عشرتی فرد ایلام شهید نعمتی ۲ ۸.۱۶ ۶.۹۶ ۸.۸۸ ۹.۴۸ ۶.۶ ۴۰ ۸۰.۰۸ ششم
۹ آتنا حیدری ایلام همیشه بهار ۸.۴ ۹.۱۲ ۹.۲۴ ۷.۵۶ ۹ ۳۶ ۷۹.۳۲ ششم
۱۰ نازنین زهرا علی محمدی ایلام حضرت مریم ۷.۹۲ ۱۰.۰۸ ۸.۸۸ ۹.۳۶ ۹ ۳۴ ۷۹.۲۴ ششم
۱۱ رسادخت فرخ وصال ایلام تزکیه ۲ ۷.۶۸ ۸.۶۴ ۸.۷۶ ۸.۶۴ ۹.۳۶ ۳۶ ۷۹.۰۸ ششم
۱۲ نیلا خانشیری سرابله عصمت ۹.۳۶ ۹.۳۶ ۹.۲۴ ۸.۶۴ ۱۰.۰۸ ۳۲ ۷۸.۶۸ ششم
۱۳ زلفا ممانی ملکشاهی نبوت ملکشاهی ۸.۴ ۸.۰۴ ۹.۱۲ ۹.۱۲ ۹.۸۴ ۳۴ ۷۸.۵۲ ششم
۱۴ حسام منصوری نیا ایلام شهید وحیدنیا ۷.۹۲ ۸.۸۸ ۶.۸۴ ۷.۲ ۹.۳۶ ۳۴ ۷۴.۲ ششم
۱۵ ایسا ملکشاهی ایلام توحید ۲ ۶.۶ ۷.۹۲ ۷.۸ ۵.۶۴ ۸.۱۶ ۳۸ ۷۴.۱۲ ششم
۱۶ امیر رضا نصری ایلام شیخ کلینی ۲ ۶.۸۴ ۷.۸ ۹.۱۲ ۸.۱۶ ۹.۴۸ ۳۰ ۷۱.۴ ششم
۱۷ سارا حسنی ایلام شهید ربابه کمالی ۸.۱۶ ۸.۵۲ ۶.۳۶ ۶.۴۸ ۹.۸۴ ۰ ۳۹.۳۶ ششم
۱۸ دنیا ناصری کیا ایلام همیشه بهار ۵.۵۲ ۶.۳۶ ۸.۲۸ ۷.۳۲ ۸.۵۲ ۰ ۳۶ ششم
۱۹ سیده غزل حسینی ایلام همیشه بهار ۶.۲۴ ۷.۲ ۷.۰۸ ۵.۲۸ ۹.۲۴ ۰ ۳۵.۰۴ ششم
۲۰ تسنیم پورنصرت ایلام همیشه بهار ۷.۹۲ ۷.۶۸ ۷.۳۲ ۴.۹۲ ۵.۸۸ ۰ ۳۳.۷۲ ششم
۲۱ هانا بهادری ایلام همیشه بهار ۷.۰۸ ۹ ۶.۹۶ ۰ ۶.۷۲ ۰ ۲۹.۷۶ ششم
۲۲ سارینا ایوانی ایلام همیشه بهار ۵.۴ ۶.۶ ۸.۲۸ ۶ ۰ ۰ ۲۶.۲۸ ششم
۲۳ حسین روستایی ایلام شیخ کلینی ۲ ۶.۲۴ ۷.۰۸ ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۰ ۰ ۲۳.۷۶ ششم
۲۴ تارا عزیزبگی ایلام شهید ربابه کمالی ۷.۸ ۶ ۸.۸۸ ۰ ۰ ۰ ۲۲.۶۸ ششم
۲۵ گلسا ریزه بندی ایلام همیشه بهار ۶.۷۲ ۶.۹۶ ۸.۶۴ ۰ ۰ ۰ ۲۲.۳۲ ششم
۲۶ آلیس معین ایلام همیشه بهار ۶ ۸.۲۸ ۶.۹۶ ۰ ۰ ۰ ۲۱.۲۴ ششم
۲۷ پانیذ مرادنژادی ایلام همیشه بهار ۶ ۶.۴۸ ۷.۹۲ ۰ ۰ ۰ ۲۰.۴ ششم
۲۸ آسنا شفیعی نژاد ایلام همیشه بهار ۵.۵۲ ۷.۲ ۶.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۱۹.۵۶ ششم
۲۹ فاطیما بختیاری دهلران حضرت صدیقه ۸.۰۴ ۹.۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷.۷۶ ششم
۳۰ صفورا رمضانی ایلام مهرنگ ۹.۶ ۸.۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷.۷۶ ششم
۳۱ غزل ولدبیگی ایلام انقلاب اسلامی ۵.۰۴ ۶.۲۴ ۰ ۴.۸ ۰ ۰ ۱۶.۰۸ ششم
۳۲ شیدا دوستی ایلام همیشه بهار ۴.۵۶ ۵.۶۴ ۵.۴ ۰ ۰ ۰ ۱۵.۶ ششم
۳۳ فاطمه شیروان زاده ایلام شهید ربابه کمالی ۵.۰۴ ۶ ۳.۷۲ ۰ ۰ ۰ ۱۴.۷۶ ششم
۳۴ مبین محبی ملکشاهی ۲۲بهمن ۵.۸۸ ۵.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱.۴ ششم
۳۵ سینا شکری مهران شهید گوهری ۶.۴۸ ۴.۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱.۰۴ ششم
۳۶ ستیلا سعیدی کیا ایلام همیشه بهار ۴.۲ ۵.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۴۸ ششم
۳۷ پارمیس رشنوادی ایلام توحید ۲ ۹.۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۲۴ ششم
۳۸ ستایش آگه ایلام انقلاب اسلامی ۴.۳۲ ۴.۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۷۶ ششم
۳۹ امیرعلی فرخزاد ایلام معلم ۴.۰۸ ۴.۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۶۴ ششم
۴۰ سپیده جانعلی پور مهران آل عصمت ۸.۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۴ ششم
۴۱ محیاسادات مجیدیان ملکشاهی نبوت ملکشاهی ۷.۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷.۹۲ ششم

دانش آموزانی که اسم شون در لیست نمی باشد و  لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم- کیسه چای پرنده در آپارات:  https://aparat.com/v/v5qgQ

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش هفته سوم: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته دوم – سبک و سنگین در آپارات: https://www.aparat.com/v/Rkaph

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش : ۰۲ سبک سنگین

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۶ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم – کیسه چای پرنده در آپارات: https://aparat.com/v/Ml9yj

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته چهارم – قدرت هوا در آپارات: https://aparat.com/v/7k4b9

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش چهارم – قدرت هوا

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته پنجم – پمپ باد شیمیایی در آپارات: https://aparat.com/v/CpbH4

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش پنجم – پمپ باد شیمیایی

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

تیزر معرفی مسابقه علمی شیمی زان: https://aparat.com/v/K4rlD

لینک فیلم معرفی مسابقه شیمی زان توسط کارشناسان و اهداف مسابقه در آپارات: https://www.aparat.com/v/d1mhi

نکات مهم داوری مسابقه علمی شیمی زان (به دقت مشاهده کنید):  https://aparat.com/v/pm0zO

لینک فیلم آزمایش هفته اول – نفس آتش در آپارات: https://www.aparat.com/v/BUALN

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش  : ۰۱ نفس آتش

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۹  بهمن ماه ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا