پایه پنجم مسابقه شیمی زان۲

نتایج مسابقه شیمی زان ۲

دانش آموزانی که اثر ارسال نموده اند ولی اسم شون در لیست نمی باشد لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

Query1

نام نام خانوادگی هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم آزمون مجموع امتیازها
کیان میهن پرست ۱۰.۸۰ ۱۱.۲۸ ۱۱.۲۸ ۱۰.۸ ۱۰.۳۲ ۱۰.۸ ۲۷ ۹۲.۲۸
یاسمین زهرا رضائی ۱۰.۴۴ ۱۰.۹۲ ۱۱.۰۴ ۱۰.۲ ۱۱.۱۶ ۱۰.۵۶ ۲۷ ۹۱.۳۲
آرشام تقی پور ۱۰.۴۴ ۱۱.۱۶ ۱۱.۴ ۱۰.۵۶ ۱۱.۱۶ ۱۰.۵۶ ۲۵ ۹۰.۲۸
سروش صفری ۱۰.۵۶ ۱۱.۴ ۱۰.۸ ۱۰.۰۸ ۱۰.۹۲ ۹.۴۸ ۲۷ ۹۰.۲۴
ایلیا خندان دل ۱۰.۳۲ ۱۰.۰۸ ۱۱.۱۶ ۹.۷۲ ۱۰.۷۵ ۹.۸۴ ۲۶ ۸۷.۸۷
محمد بسطامی ۹.۶۰ ۱۰.۵۶ ۱۰.۴۴ ۱۰.۳۲ ۱۱.۴ ۱۱.۰۴ ۲۴ ۸۷.۳۶
محمد احمدی ۱۱.۱۶ ۱۱.۴ ۹.۷۲ ۹.۸۴ ۹.۹۶ ۹.۶ ۲۵ ۸۶.۶۸
بهار خرمی ۱۰.۲۰ ۱۰.۵۶ ۱۰.۴۴ ۹.۷۲ ۱۰.۳۲ ۱۰.۴۴ ۲۵ ۸۶.۶۸
پارمیس رضاپسند ۱۰.۳۲ ۱۱.۱۶ ۱۱.۲۸ ۱۰.۲ ۱۰.۹۲ ۸.۵۲ ۲۳ ۸۵.۴
محدثه حنفی بجد ۱۰.۳۲ ۹.۴۸ ۹.۸۴ ۹.۸۴ ۹.۹۶ ۹.۴۸ ۲۵ ۸۳.۹۲
سید محمد سینا موسوی ۹.۰۰ ۹.۹۶ ۹.۹۶ ۷.۹۲ ۱۰.۸ ۹.۹۶ ۲۵ ۸۲.۶
سینا مولایی زاده ۹.۳۶ ۹.۷۲ ۹.۷۲ ۹.۸۴ ۹.۷۲ ۷.۴۴ ۲۶ ۸۱.۸
آیناز منصوری ۸.۶۴ ۹.۴۸ ۱۰.۰۸ ۹.۶ ۱۰.۴۴ ۱۰.۳۲ ۲۳ ۸۱.۵۶
امیررضا کوله بندی ۱۰.۳۲ ۹.۲۴ ۹.۲۴ ۸.۲۸ ۹.۸۴ ۸.۶۴ ۲۶ ۸۱.۵۶
طاها نبی پور ۹.۰۰ ۹.۲۴ ۹.۷۲ ۸.۱۶ ۹.۴۸ ۸.۵۲ ۲۷ ۸۱.۱۲
محمدپارسا محمدی ۹.۷۲ ۹.۸۴ ۹.۹۶ ۵.۶۴ ۸.۹۶ ۹.۶ ۲۷ ۸۰.۷۲
بیتا گلشنی ۹.۷۲ ۹.۴۸ ۱۰.۲ ۹.۴۸ ۱۰.۰۸ ۷.۵۶ ۲۴ ۸۰.۵۲
آراد خسروی پور ۱۰.۶۸ ۸.۷۶ ۹.۷۲ ۸.۲۸ ۱۰.۳۲ ۸.۷۶ ۲۲ ۷۸.۵۲
کانیا صوفی نیا ۱۰.۲۰ ۹.۲۴ ۸.۷۶ ۸.۲۸ ۹.۲۴ ۹.۱۲ ۲۱ ۷۵.۸۴
کوثر زارعی ۷.۸۰ ۷.۳۲ ۸.۰۴ ۸.۱۶ ۹.۶ ۹.۶ ۲۵ ۷۵.۵۲
مسیحا نورایی ۱۰.۲۰ ۹.۷۲ ۹.۳۶ ۹ ۹ ۷.۶۸ ۲۰ ۷۴.۹۶
طنین یوسفی ۹.۱۲ ۸.۷۶ ۸.۸۸ ۹.۹۶ ۷.۶۸ ۶.۹۶ ۲۰ ۷۱.۳۶
صدرا حسنوند ۹.۸۴ ۸.۲۸ ۹.۸۴ ۸.۴ ۹.۶ ۸.۱۶ ۱۷ ۷۱.۱۲
نیما نورمحمدی ۸.۲۸ ۸.۰۴ ۹.۴۸ ۸.۶۴ ۸.۴ ۶.۹۶ ۲۰ ۶۹.۸
امیرعلی علیمرادی ۹.۲۴ ۹.۹۶ ۹ ۷.۴۴ ۸.۵۲ ۸.۵۲ ۱۵ ۶۷.۶۸
آیسا بسطامی ۱۰.۲۰ ۹.۳۶ ۷ ۵.۲۸ ۰ ۷.۲ ۲۰ ۵۹.۰۴
میکائیل رمضانی ۱۰.۴۴ ۱۰.۴۴ ۹.۶ ۸.۸۸ ۶.۳۶ ۷.۶۸ ۰ ۵۳.۴
امیرعلی رادفر ۹.۳۶ ۹.۲۴ ۹.۸۴ ۸.۲۸ ۸.۸۸ ۶.۸۴ ۰ ۵۲.۴۴
آساره جلیلیان ۷.۵۶ ۸.۲۸ ۹.۲۴ ۶.۹۶ ۰ ۰ ۲۰ ۵۲.۰۴
یاشار اسدیان ۷.۶۸ ۸.۱۶ ۹.۴۸ ۹.۴۸ ۹ ۸.۱۶ ۰ ۵۱.۹۶
امیرعلی آهویی ۹.۶۰ ۸.۴ ۹.۱۲ ۸.۱۶ ۸.۶۴ ۷.۹۲ ۰ ۵۱.۸۴
هانا طاهری ۹.۰۰ ۸.۱۶ ۸.۷۶ ۹.۶ ۰ ۰ ۰ ۳۵.۵۲
ملیسا رمضانزاده درآباد ۱۰.۴۴ ۹.۴۸ ۹.۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹.۲۸
پارسا کریمی ۸.۰۴ ۸.۷۶ ۰ ۰ ۹.۸۴ ۰ ۰ ۲۶.۶۴
محمدمتین محمدبیگی ۱۰.۵۶ ۱۰.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱.۳۶
محمد طاها محمدی ۷.۲۰ ۷.۴۴ ۶.۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱.۲۴
اهورا یعقوبی ۷.۴۴ ۷.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵.۲۴
سارینا صیدی ۶.۴۸ ۸.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵
احمدرضا پرهیزکار ۳.۸۴ ۸.۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲.۲۴
مریم شاه محمدی ۹.۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۹۶
مهراد محمدی ۹.۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۹۶
پارمین کهزادی ۹.۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۲۴
محمد احمدیان پور ۹.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹
فاطمه سادات نبی پور ۸.۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۸۸
زانا سلیمان بیگی ۸.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۰۴
آریانا قلاوند ۵.۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵.۶۴
فریما مشیرپور ۵.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵.۵۲
کیان فلاحی ۵.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵.۲۸
دکمه بازگشت به بالا