پسراندخترانکارگاه آموزشیکد نویسیمتوسطه اولمتوسطه دوم

دومین روز کارگاه کد نویسی برگزار شد

در دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی کد نویسی اسکرچ، پژوهش سرا میزبان دانش آموزان متوسطه شهرستان بود. این دوره با هدف معرفی مسابقات کد نویسی اسکرچ به همراه آموزش مقدماتی و پایه ای این نرم افزار توسط مدرس دوره آقای رحیم بیگی برگزار شد. طی این دو روز دویست نفر از دانش آموزان و همکاران مقاطع ابتدایی و متوسطه به صورت رایگان این بسته آموزشی را دریافت نمودند. دانش آموزان و همکاران در دوره متعهد به برگزاری این دوره در مدرسه خود برای سایر دانش آموزان با استعداد و ثبت نام آنها برای مسابقات کشوری کد نویسی و جشنواره کشوری علوم و فناوری نانو شدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا